Om Containerpoolen i Sverige AB

Vi har sedan 1980 försett marknaden med mobila lagerlösningar och skapat system för frakt och förvaring genom försäljning och uthyrning av container för förråd, lagring, transport samt specialenheter.

Vi finns här

Vi finns på våra fyra kontor i Sverige: Nyvång, Oxie, Jönköping och Nykvarn. Vi levererar och expedierar container genom vårt nätverk i Sundsvall, Stockholm, Västerås, Norrköping, Jönköping, Göteborg, Växjö, Karlskrona, Visby, Helsingborg och Malmö.

Vår miljöpolicy

  • Alltid tänka på miljö och därigenom ständigt arbeta för en minskad miljöpåverkan.
  • Att vi följer lagar, förordningar och andra krav gällande miljö.
  • Att vi känner till att våra viktigaste miljöaspekter och miljömål finns inom transporttjänster. Produkter vi hanterar samt uppvärmning och aktiviteter på vår arbetsplats.
  • Att tillsammans med leverantörer, kunder och kollegor ständigt verka för att förhindra olika föroreningar som kan påverka miljön och att finna ett bra miljöalternativ genom kretsloppstänkande.
  • Att våra medarbetare ges information och utbildning som krävs för att uppfylla ovanstående samt självständigt arbete i efter denna miljöpolicy.

Våra mål och certifieringar

Vårt miljöarbete ska resultera i att vi uppskattas för vårt miljömedvetande i följande avseenden: nedsmutsning, nyttjande av naturresurser och växthuseffekt. Containerpoolen innehar följande ISO-certifieringar: Kvalitet ISO 9001:2000 samt Miljö ISO 14001.

Containerpoolens broschyr

Containerpoolens broschyr

Bläddra gärna i vår broschyr där du hittar mer information om oss, våra tjänster och produkter, vår verksamhet, några projekt och allt vi erbjuder till våra kunder.