Reklamation

Reklamation

Alla reklamationer hanteras i första hand via E-post. Vi hanterar alla inkomma ärende inom 24 timmar mån-fre. Skadad / defekt produkt skall reklameras senast 36 timmar efter det ni mottagit produkten. 

Reklamationen mailas till Bokning@containerpoolen.se. Följande uppgifter skall finnas med;

Köpare:

Köpdatum:

Order / Fakturanummer:

Kontaktuppgifter:

Om möjligt, bild på skadan. Samt förklaring av skada / defekt.